Yonimapping uddannelse

Yonimappinguddannelse

(scroll down for English)

Vi glæder os til at præsentere hold 4 til yonimapping på CHAI. På denne uddannelse lærer du i trygge rammer både at modtage og give yonimapping (vaginalterapi), genital mapping, bækkenbundsafspænding, yoni-healing, de-armouring og sensitivitets- og grænsetræning.

Uddannelsen giver gode muligheder for at arbejde professionelt med yonimapping, men det er også muligt at tage uddannelsen som led i personlig udvikling og til privat brug. Du vil lære værktøjer og former for kropsterapi og healing, som stammer fra somatisk sexologi, vejrtrækningsterapi, bioenergi og kropsmassage fra forskellige tantriske og shamanistiske traditioner. For os er etik og integritet meget vigtig og vi følger et særligt sæt etiske regler særligt i forbindelse med behandlinger, hvor man anvender berøring af intime kropsdele. Uddannelsen starter 31. oktober 2019 og strækker sig over 7 moduler, de 2 á 4 dage (torsdag-søndag), 3 á 3 dage (fredag til søndag) og 1 dobbeltmodul på 7 dage (torsdag-onsdag). Der afsluttes med eksamen og certificering.

Udtalelse fra tidligere deltager:

"Jeg valgte i 2016 yonimappinguddannelsen hos CHAI. Her fandt jeg den, for mig, helt rigtige overbygning på mine andre uddannelser (som jordemoder og indenfor healing og personlige processer).
Uddannelsen er bygget op på teori, demonstration, øvelser og herefter egen træning under supervision.
Væsentligst var grænse og sensitivitetsarbejdet. Træningen i at det er klientens grænser og behov, der er i centrum. Altid. At vi er ligeværdige som behandler og klient.
Åndedrætsterapien, aflæsningen af kroppen som helhed, at arbejde med vrede, sorg, angst og forløsningen i latter, hjerteglæde og lyst.
Det blev moduler præget af dybe processer for alle på holdet, hvilket er essentielt for det efterfølgende arbejde med kvinder, ofte med svære, sårbare og traumatiske erfaringer.
Uddannelsen er grundig.
Jeg bruger i dag uddannelsen professionelt i min virksomhed Kvindevisdom, hvor jeg hjælper kvinder i alle aldre med smerter og spændinger i krop, bækken og køn. Kvinder, der har det svært med egen krop, grænser og lyst i seksualiteten. Kvinder i overgange i livet.
Jeg anbefaler uddannelsen både til dig, der vil på en rejse med dig selv, og dig der ønsker at arbejde professionelt med dette meget vigtige og særdeles tiltrængte område.
Mvh Ulla Eline Veje"

STED:
CHAI, Læssøesgade 14, baghuset, 2200 Nørrebro

TIDER:
31. oktober-3. november 2019, modul 1
6.-9. februar 2020, modul 2
10.-12. april 2020, modul 3
19.-21. juni 2020, modul 4
27. august - 1. september 2020, modul 5 og 6
23.-25. oktober 2020, modul 6
3 dages moduler: Fredage kl. 18-22, lørdage kl. 10-22 og søndage kl. 10-16.
4 dages moduler: Torsdage kl. 18-22, fredage kl. 10-22, lørdage kl. 10-22, søndage kl. 10-16
PRIS:
25.000 kr.
(betaling 1.000 kr. ved tilmelding og herefter 6 månedlige rater á 4000 kr. )
Early bird: 23.000 kr. (ved tilmelding og fuld betaling senest 1. oktober 2019)
Crazy early bird: 21.000 kr. (ved tilmelding og fuld betaling senest 15. august 2019)
Hvis du tidligere har deltaget på og gennemført CHAI`s tantrabehandleruddannelse er prisen for yonimappinguddannelsen 18.000 kr.
Undervisere: Diana Diakova og Martin Heese Tilmelding Du er velkommen til at komme til et personligt info- og optagelsesmøde, hvis du tror uddannelsen kunne være noget for dig. Kontakt os på tantra@tantrazone.dk eller telefon 2627 4467.
Vi afholder gratis info aftener, hvor du kan komme og høre mere om uddannelsen.
Datoer for gratis info-aftener vil blive annonceret her og på Facebook.
Tilmelding til gratis info-møde nederst på denne side.
Info- og optagelsesmøder kan også foregå via skype eller zoom!
Yonimapping og bækkenbundsafspænding (vaginalterapi)
Yonimapping er en måde at lære din yoni bedre at kende, og dermed udvide dit nydelses- og følelsespotentiale.
Yonimapping er blevet beskrevet som en “terapeutisk genvej”, fordi mange kvinder oplever, at de kommer i tættere kontakt med deres krops signaler, hvilket kan tillade, at gamle traumer kærligt kan slippes i stedet for at retraumatisere.
Vi anvender akupressur og afspænding, åndedrætsøvelser, massage og mange flere værktøjer, som har vist sig at have en god effekt.
Yonimapping er en tryg behandling, hvor vi kortlægger din yoni.
Uddannelsens indhold
Sensitivitets- og grænsetræning, anatomi, samtaleterapi, bækkenbundsafspænding (vaginalterapi), de-armouring (afvæbning), yonihealing og bækkenbunds- og underlivsmassage m.m.
Sensitivitets- og grænsetræning

Stor grænsebevidsthed giver grobund for udfoldelse, hvorfor det er en af hovedværktøjerne, når vi arbejder med yonimapping.

Med sensitivitets- og grænsetræning bliver du bl.a. i stand til at mærke dig selv.
Hvad vil du? Hvad har du lyst til?
Hvor går dine naturlige grænser?
Hvad siger din krop?
Hvad siger dit hoved?
Hvordan kan du kommunikere, hvad du vil, på en god måde?
Har du svært ved at mærke dig selv og svært ved at bevæge dig “fra hovedet ned i kroppen”? Nogle har svært ved at give sig hen til nydelsen, mens andre har svært ved at mærke eller kommunikere sine grænser og derved kommer til at overskride dem. Andre igen oplever ubalancer, så de enten bliver hyperfølsomme eller helt følelsesløse. I begge tilfælde kan det resultere i problemer med sexlyst og orgasmer, smerter eller psykiske traumer, som giver sig til udtryk i seksuelle problemer.
De-armouring (afvæbning)
De-armouring (fra “de-” og “armour” på engelsk – at tage panseret af).
Smertefulde, grænseoverskridende eller angstfyldte oplevelser får os helt naturligt til at danne et “panser”, som beskytter os. Kroppen husker – også det som hovedet har glemt. Det kan fastholde os i mønstre af frygt, tilbagetrækning og undgåelse og medfører ofte en følelse af utilstrækkelighed, både seksuelt og i alle livets områder. Der kan være mange ubevidste eller uerkendte traumer, som sidder i kroppen. Som Yonimapping-behandler lærer du at håndtere svære følelsesmæssige processer ved anvendelse af de-armouring.
Yonihealing
En lægende behandling, som med stor varsomhed og respekt for dine grænser healer dig og din yoni. For kvinder, som er traumatiserede, enten i forbindelse med sex, graviditet eller fødsel mv., er yonihealing en lægende behandling, som med stor varsomhed og respekt for dine grænser healer dig og din yoni. Som altid indledes behandlingen med en samtale og derfra udvælger behandleren de metoder og værktøjer for session, som passer bedst til dig og din situation. Vi har meget fine resultater med denne omsorgsfulde behandling, som kan være meget forløsende og healende. Bækkenbunds- og underlivsmassage Vi fokuserer på området omkring kroppens midte: Bækken, mave, bagdel, hofter, lyske og kønsorganer. Særligt egnet til dig, som har problemer med indestængte eller uforløste følelser, som vrede eller sorg, eller dig, som har problemer med underlivsspændinger, fordøjelsesproblemer mv. Dét, som holder sammen på det hele. Massage af maven stimulerer de indre organer, tarmen og fordøjelsessystem, og kan lindre smerter i ryggen.
Akupressur, afspænding, åndedrætsøvelser og massage
kan indgå og da det kan føles meget sårbart og intimt at blive rørt disse steder, gør vi meget ud af at gå langsomt og nænsomt frem og hele tiden tjekke med dig, at du er ok. Vi har fine resultater med denne omsorgsfulde behandling, som kan være forløsende og healende.
Tilmeld dig info-møde om Yonimapping uddannelsen
TEXT IN ENGLISH:

Yoni Mapping/Vaginal therapy and Somatic Boundaries work

Do you want to work professionally with yoni mapping or use the program as part of your self-development?

We are proud to present our 4th Yoni Mapping and Somatic Boundaries work education at C.H.A.I. - S.E.C.S. (Copenhagen Heart Awakening Integral Institute for Somatic Education and Conscious Sexuality)

The program provides good opportunities to work professionally but it is also possible to take the program as part of personal development and for personal use.  You will learn about tools and different types of body therapy and healing, from the areas of somatic sexology, breath work, bio energy and body massage from different tantric and shamanistic traditions.

In this internationally recognized training program you learn both receiving and giving Yoni Mapping and Boundaries Bodywork in a safe environment.

You will learn how to support women in their many themes about femininity, sexuality, love, body image, pregnancy, birth, orgasms, trauma, and especially challenges related to the YONI (the female genitals).

For us, ethics and integrity is very important especially in connection with treatments that include touching intimate body parts.

Dates

The education starts on October 31st, 2019 and contains 7 modules of which 2 modules are each 4 days (Thursday-Sunday), 3 modules are each 3 days (Friday to Sunday) and 2 modules are included in the week-long intensive week in August. The education concludes with examination and certification.

October 31-November 3, 2019, module 1
February 6-9, 2020, module 2
April 17-19, 2020, module 3
June 19-21, 2020, module 4
August 27 - September 1, 2020, module 5&6
October 23-25, 2020, module 7

3 days modules: Friday 6 pm-10 pm, Saturday 10am-10pm and Sunday 10am-4pm hrs.
4 days modules: Thursday 6pm-10pm, Friday 10am-10pm, Saturday 10am-10pm and Sunday 10am-4pm hrs.

Prices

25.000 DKK

Payment 1.000 DKK when signing up and 6 monthly installments of 4.000 DKK.

EARLY BIRD: 23.000 DKK when signed up and fully paid no later than October 1, 2019
CRAZY EARLY BIRD: 21.000 DKK when signed up and fully paid no later than August 15, 2019

If you have participated in and completed the CHAI tantra therapist education (tantrabehandlerruddannelsen) the price is 18.000 DKK.

Teachers: Diana Diakova og Martin Heese

Sign up

We invite you to a personal information meeting if you think this training might be for you. Please contact us at tantra@tantrazone.dk or via phone +45 2627 4467.

Content

Sensitivity and Boundary Training,

Sensitivity and Boundary Training

Sensitivity and boundary training will help you feel yourself. What do you want? What do you desire? Where are you natural boundaries? What does your body communicate? What does your mind communicate? How can you communicate this in a suitable manner? When your NO becomes clear, your YES becomes authentic. A training session will typically consist of some conversation, exercises, treatment and therapy.

Do you experience difficulty in feeling yourself and moving “from your head to your body”? Some people are having difficulties surrendering to pleasure, while others cannot feel or communicate boundaries and as a result of this ends up overstepping their boundaries. Others experience imbalances and become hyper-sensitive or completely numb. In both cases it may result in problems regarding sexual desire and orgasms, pain or psychological trauma resulting in sexual challenges.

Sensitivity and boundary training has been developed by Martin Heese – his signature treatment – recommended as a series of several sessions, especially if your boundaries have been crossed, but can also be a single session. Our point of departure is your particular situation and a session will typically consist of conversation, physical body work and treatment and therapy.

First of all, we work in a safe atmosphere based on trust. Afterwards, we distinguish between expanding boundaries and crossing boundaries. To expand your boundaries can be positive and initiate your development. To cross your boundaries is considered negative, since you cannot be present in your body and mind. A developed awareness of your boundaries can be an important base of different activities and is an important tool for a tantric bodywork session.

Yoni (vaginal) Mapping and Pelvic Release

Yoni mapping is a safe treatment, where we map your yoni. Yoni mapping is a way to get to know your yoni even better and expand your emotional potential and potential for pleasure. It can consist of acupressure and relaxation, breath work, massage, etc. Yoni mapping has been described as a “fast therapeutic path” because many women experience a closer contact with their body signals, which again can allow gentle release of old traumas, while at the same time avoiding retraumatization.

De-armouring

De-armouring – to take off or release the armour – is acupressure, i.e. external and internal pressure techniques and massage of yoni. Experiences that were frightening, painful and crossed our boundaries make us create an “armour” to protect ourselves. The body remembers, also what our mind might have forgotten. It can lock or freeze our patterns of fear, withdrawal and avoidance and often it causes a feeling of insufficiency, both sexually and in other areas of life.

There might be several unconscious or unknown traumas in the body, as a kind of muscle tensions, which means that you might experience some soreness during and after treatment (similar to the soreness you might experience after a traditional neck massage or workout).

De-armouring can be a rather overwhelming emotional experience, due to release of old traumas and you might get in contact with negative emotional material that has been hidden or accumulated for many years. All feelings are welcome and will be gently embraced and cared for.

Yoni Healing

A healing treatment with great caution and respect for your limits will heal you and your yoni. For women, that are traumatized, either related to sex, pregnancy or birth etc. Yoni Healing is a healing treatment, with great care and respect for your boundaries and can heal you and your yoni. As always, the treatment starts with an initial conversation, where the bodyworker chooses the most suitable methods and tools for you and your specific situation. We have obtained great results with this gentle caring treatment, which can be very healing and releasing.

Pelvis and abdomen massage

We focus on the area around the body’s centre: the pelvis, abdomen, buttocks, hips, groin and genitals.  This treatment is especially suitable for problems with suppressed pent-up emotions like anger or sorrow, or challenges caused by tension in the abdomen, digestion etc. We focus on the area of the body’s core. Pelvis, abdomen, buttocks, hips, groins and genitals. The area that holds the entire body  together. Massaging the stomach area stimulates organs, intestines and digestive area and can soothe back pain.

Acupressure, relaxation, breath work, massage etc. might be part of the session. You might feel very vulnerable while being treated in these areas of the body, which is why we always advance gently and slowly while checking with you along the way if you are feeling okay. We have seen great results with this type of gentle body work, which can be extremely healing and releasing.

-----------------

Vaginal therapy is a healing and safe treatment. Through dialogue, acupressure and light massage techniques, this yoni therapy can help you learn more about your yoni and expand your potential for pleasure and emotions, release tension and experience new sensations in numb areas.  Lots of women have had more or less traumatic or offensive experiences in connection to sex. Others might never have recovered after a problematic pregnancy or delivery. Numb or overly sensitive areas can appear in the body and yoni, which may influence your feelings of self-worth, confidence, sexual desires and can generally be inhibiting.

Tension in the pelvis (vulvodynia) and involuntary contractions in the yoni (vaginism) are painful conditions which affect the general quality of life.

All yoni-treatments take place in a calm, safe and caring space, beginning with a conversation. Every treatment is unique and take point of departure in your specific situation. You express your experiences as we go along, and the whole process always takes place as part of a dialogue.

Yoni Therapy

Vaginal (yoni) therapy is a healing and safe treatment. Through dialogue, acupressure and light massage techniques, this yoni therapy can help you learn more about your yoni and expand your potential for pleasure and emotions, release tension and experience new sensations in numb areas.

In order for the healing to take place, together we create a calm, safe and caring space and initiate the session with an initial conversation. Each bodywork session is unique, created to meet your particular needs. The bodyworker will invite to dialogue, in order for you to express what you experience during any activity.

The method has been created by Diana, based on many years of experience in tantric bodywork and “Sexological Bodywork”.