Samarbejde

Er du interesseret i at  samarbejde om afholdelse af en workshop eller event? Kontakt os på tantra@tantrazone.dk eller telefon 26274467