Somatisk Sexolog Uddannelse

Uddannelsen til Somatisk Sexolog er en kombination af CHAI´s Tantrabehandleruddannelse og Yonimappinguddannelse.

Uddannelsen kan tages i ét forløb i 2021-2022, men er du allerede uddannet tantrabehandler eller yonimapper fra CHAI, kan du nøjes med at tage de moduler, du mangler.

Somatisk stammer fra det græske “soma” og bruges i medicinsprog i betydningen ”som vedrører kroppen, legemlig”.

På C.H.A.I. er al undervisning og træning helhedsorienteret (holistisk) og kropslig (somatisk). Blandt andet gennem psykosomatikken undersøger vi den bevidste seksualitet, for at udvikle og udvide forholdet til intimitet, sensualitet og kropsbillede.

Somatisk Træning:

  • Træning i kroppens intelligens og seksuel energi.
  • Læring gennem kropslige erfaringer.
  • Oplevelse af forbindelsen mellem krop og psyke.
  • Forbindelse af seksualitet, hjerte og bevidsthed.

Bevidst seksualitet:

  • Bevidstgørelse af seksuelle grænser.
  • Anerkendelse af og respekt for seksuelle behov og præferencer.
  • Træning i regulering/mestring af seksuel energi.
  • Udvikling hen imod en autentisk og naturlig seksualitet.

Vi anvender den følelsesmæssige intelligens og kropslige intelligens for at opnå et sundt, bevidst og tilfredsstillende liv, som inkluderer seksualiteten. Vores vision er at (gen)skabe forbindelsen mellem krop og ånd og opnå en højere grad af seksuel autenticitet, naturlighed og bevidsthed.

Princippet om en bevidst forbindelse mellem krop og sind har eksisteret længe og kan spores tilbage til tantriske, taoistiske, yogiske og shamanistiske traditioner. Undervisningen på C.H.A.I. er stærkt inspireret af disse vidensområder og traditioner.

Man kan glemme at lytte til kroppen og ignorere dens signaler. Det kan fx være tilfældet hos personer, der lider af sygdommen kronisk træthedssyndrom, hvor kroppens advarsler ignoreres for til sidst at kollapse. Det samme kan ske i et udbrændt kærlighedsforhold, og kan forebygges med træning i anerkendelse af kroppens signaler og udvikling af kropsbevidsthed.

 

DATOER

Modul 1: 25.-27. Juni 2021 TBU10)

Modul 2-4: 31. Juli - 7. August 2021  (TBU10)
Intensiv uge på MØN (ankomst 30. Juli 2021 om aftenen)

Modul 4a: 26.-29. August 2021 (YM5)
Modul 4b: 23.-26. September 2021 (YM5)
Modul 5-6: 7.-10. Oktober 2021 (TBU10)
Modul 5a: 21.-24. Oktober 2021 (YM5)
Modul 5b: 11.-14. November 2021 (YM5)
Modul 7: 26.-28. November 2021 (TBU10)
Modul 7a: 3.-5. December 2021 (YM5)
Modul 8: 17.-19. December 2021 (TBU10)
Modul 9-10: 13.-16. Januar 2022 (TBU10)
Modul 9a: 28.-30. Januar 2022 (YM5)
Modul 11: 25.-27. Februar 2022 (TBU10)
Modul 12-13: 24.-27. Marts 2022 (TBU10)

Modul 14:  Maj-Juni 2022 Eksamen (dato offentligøres senere)

 

MØDETIDER:

3-dages moduler: Fredage kl. 18.30-22, lørdage kl. 10-22 og søndage kl. 10-17.

4-dages moduler: Torsdage kl. 18.30-22, fredage kl. 10-22, lørdage kl. 10-22 og søndage kl. 10-17

 

PRIS

58.000 DKK (ved fuld betaling senest 25. juni 2021)

Ratebetaling: 10.000 DKK ved tilmelding og herefter 10 månedlige rater á 5.000 DKK. I alt 60.000 DKK
(rater betales 1. juli 2021, 1. august 2021, 1. september 2021, 1. oktober 2021, 1. november 2021, 1. december 2021, 1. januar 2022, 1. februar 2022, 1. marts 2022 og 1. april 2022)

Early Bird: 52.000 DKK (ved tilmelding og fuld betaling senest 1. maj 2021)

Crazy Early bird: 50.000 DKK (ved tilmelding og fuld betaling senest 1. marts 2021)

 

Kontakt os, hvis du tidligere har taget TBU (tantrabehandleruddannelsen) eller YM (yonimappinguddannelsen).