Somatisk Sexolog Uddannelse

Uddannelsen til Somatisk Sexolog er en kombination af CHAI´s Tantrabehandleruddannelse og Yonimappinguddannelse.

Uddannelsen kan tages i ét forløb i 2023.

Er du allerede uddannet tantrabehandler eller yonimapper fra CHAI, kan du nøjes med at tage de moduler, du mangler.

Somatisk stammer fra det græske “soma” og bruges i medicinsprog i betydningen ”som vedrører kroppen, legemlig”.

På C.H.A.I. er al undervisning og træning helhedsorienteret (holistisk) og kropslig (somatisk). Blandt andet gennem psykosomatikken undersøger vi den bevidste seksualitet, for at udvikle og udvide forholdet til intimitet, sensualitet og kropsbillede.

Somatisk Træning:

  • Træning i kroppens intelligens og seksuel energi.
  • Læring gennem kropslige erfaringer.
  • Oplevelse af forbindelsen mellem krop og psyke.
  • Forbindelse af seksualitet, hjerte og bevidsthed.

Bevidst seksualitet:

  • Bevidstgørelse af seksuelle grænser.
  • Anerkendelse af og respekt for seksuelle behov og præferencer.
  • Træning i regulering/mestring af seksuel energi.
  • Udvikling hen imod en autentisk og naturlig seksualitet.

Vi anvender den følelsesmæssige intelligens og kropslige intelligens for at opnå et sundt, bevidst og tilfredsstillende liv, som inkluderer seksualiteten. Vores vision er at (gen)skabe forbindelsen mellem krop og ånd og opnå en højere grad af seksuel autenticitet, naturlighed og bevidsthed.

Princippet om en bevidst forbindelse mellem krop og sind har eksisteret længe og kan spores tilbage til tantriske, taoistiske, yogiske og shamanistiske traditioner. Undervisningen på C.H.A.I. er stærkt inspireret af disse vidensområder og traditioner.

Man kan glemme at lytte til kroppen og ignorere dens signaler. Det kan fx være tilfældet hos personer, der lider af sygdommen kronisk træthedssyndrom, hvor kroppens advarsler ignoreres for til sidst at kollapse. Det samme kan ske i et udbrændt kærlighedsforhold, og kan forebygges med træning i anerkendelse af kroppens signaler og udvikling af kropsbevidsthed.

 

DATOER

Modul 1: 3.-5. marts 2023 (TBU12)
Modul 2: 31. marts- 2. april 2023 (TBU12)
Modul 3-4: 4.-7. maj 2023 (TBU12)
Modul 3a: 2.-4. juni 2023 (YM7)
Modul 5-6: 8.-11. juni 2023 (TBU12)

Modul 7-9: 23.-29. juli 2023 Intensiv uge på Møn (ankomst 22. juli om aftenen) (TBU12)

Modul 4a-5a: 24.-27. august 2022 (YM7)
Modul 6a-7a: 14.-17. september 2023 (YM7)
Modul 10: 29. september-1. oktober 2023 (TBU12)
Modul 8a-9a: 12.-15. oktober 2023 (YM7)
Modul 11: 3.-5. november 2023 (TBU12)
Modul 11a: 9.-12. November 2023 (YM7)
Modul 10a: 15.-17. december 2023 (YM7)
Modul 12-13: 11.-14. januar 2024 (TBU12)

Modul 14:  Maj-Juni 2024 Eksamen (dato offentligøres senere)

 

MØDETIDER:

3-dages moduler: Fredage kl. 18.30-22, lørdage kl. 10-22 og søndage kl. 10-17.

4-dages moduler: Torsdage kl. 18.30-22, fredage kl. 10-22, lørdage kl. 10-22 og søndage kl. 10-17

 

PRIS

58.000 DKK + moms (ved fuld betaling senest 1. marts 2023)

Ratebetaling: 10.000 DKK + moms ved tilmelding og herefter 10 månedlige rater á 5.000 DKK + moms. I alt 60.000 DKK + moms
(rater betales 1. marts 2023, 1. april 2023, 1. maj 2023, 1. juni 2023, 1. juli 2023, 1. august 2023, 1. september 2023, 1. oktober 2023, 1. november 2023, 1. december 2023)

Early Bird: 52.000 DKK + moms (ved tilmelding og fuld betaling senest 1. februar 2023)

Crazy Early bird: 50.000 DKK + moms (ved tilmelding og fuld betaling senest 31. december 2022)

NB: Som momsregistreret opnår du fuldt fradrag for momsen. Kontakt os, hvis du ikke er momsregistreret)

Kontakt os, hvis du tidligere har taget TBU (tantrabehandleruddannelsen) eller YM (yonimappinguddannelsen).