Somatisk Sexolog Uddannelse

med speciale i Yoni Mapping Terapi (for kvinder)

Uddannelsen til Somatisk Sexolog med speciale i Yonimapping Terapi er en kombination af CHAI´s Tantrabehandleruddannelse og Yonimappinguddannelse.

Specialet Yonimapping kan kun tages af kvinder.

Uddannelsen kan tages i ét forløb i 2024.

Er du allerede uddannet tantrabehandler eller yonimapper fra CHAI, kan du nøjes med at tage de moduler, du mangler.

Somatisk stammer fra det græske “soma” og bruges i medicinsprog i betydningen ”som vedrører kroppen, legemlig”.

Somatisk Sexologi integrerer sexologi, psykoterapi og kropsterapi.

Et behandlingsforløb vil ofte have fokus på det somatiske (kropslige) aspekt af seksuelle og/eller relationelle udfordringer. Vi støtter klientens evne til at registrere og udtrykke kropslige, følelsesmæssige og mentale grænser og behov.

Personlig vækst samt behandling af seksuelle og/eller relationelle traumer, selvværd, identitetsspørgsmål m.m. er blandt klienternes typiske temaer.

Et behandlingsforløb skræddersys til den enkelte klient ud fra dennes udfordringer og ressourcer. Et nøgleaspekt er samtykke og grænsesætning; begreber som mange kender og gerne vil efterleve, men som ikke altid er enkle at omsætte fra teori til praksis.

På C.H.A.I. er al undervisning og træning helhedsorienteret (holistisk) og kropslig (somatisk). Blandt andet gennem psykosomatikken undersøger vi den bevidste seksualitet, for at udvikle og udvide forholdet til intimitet, sensualitet og kropsbillede.

Somatisk Træning:

  • Træning i kroppens intelligens og seksuel energi.
  • Læring gennem kropslige erfaringer.
  • Oplevelse af forbindelsen mellem krop og psyke.
  • Forbindelse af seksualitet, hjerte og bevidsthed.

Bevidst seksualitet:

  • Bevidstgørelse af seksuelle grænser.
  • Anerkendelse af og respekt for seksuelle behov og præferencer.
  • Træning i regulering/mestring af seksuel energi.
  • Udvikling hen imod en autentisk og naturlig seksualitet.

Vi anvender den følelsesmæssige intelligens og kropslige intelligens for at opnå et sundt, bevidst og tilfredsstillende liv, som inkluderer seksualiteten. Vores vision er at (gen)skabe forbindelsen mellem krop og ånd og opnå en højere grad af seksuel autenticitet, naturlighed og bevidsthed.

Princippet om en bevidst forbindelse mellem krop og sind har eksisteret længe og kan spores tilbage til tantriske, taoistiske, yogiske og shamanistiske traditioner. Undervisningen på C.H.A.I. er stærkt inspireret af disse vidensområder og traditioner.

Man kan glemme at lytte til kroppen og ignorere dens signaler. Det kan fx være tilfældet hos personer, der lider af sygdommen kronisk træthedssyndrom, hvor kroppens advarsler ignoreres for til sidst at kollapse. Det samme kan ske i et udbrændt kærlighedsforhold, og kan forebygges med træning i anerkendelse af kroppens signaler og udvikling af kropsbevidsthed.

 

DATOER

Modul 1: 26.-28. januar 2024
Modul 2: 16.-18. februar 2024
Modul 3: 1.-3. marts 2024
Modul 4: 3.-5. maj 2024
Modul 5-6: 13.-16. juni 2024

Modul 7-9: 26. juli - 3. august 2024 Intensiv uge på Møn (ankomst 26. juli om aftenen)

Modul 10: 15.-18. august 2024
Modul 11: 30. august - 1. september 2024
Modul 12: 4.-6. oktober 2024
Modul 13: 18.-20. oktober 2024
Modul 14: 29. november - 1. december 2024
Modul 15: 13.-15. december 2024

Modul 16:  Maj-Juni 2025 Eksamen (dato offentligøres senere)

 

MØDETIDER:

3-dages moduler: Fredage kl. 18.30-22, lørdage kl. 10-22 og søndage kl. 10-17.

4-dages moduler: Torsdage kl. 18.30-22, fredage kl. 10-22, lørdage kl. 10-22 og søndage kl. 10-17

 

PRIS

72.500 DKK incl. moms (ved fuld betaling senest 25. januar 2024)

Ratebetaling: 12.500 DKK incl. moms ved tilmelding og herefter 10 månedlige rater á 6.250 DKK incl. moms. I alt 75.000 DKK incl. moms
(rater betales 1. marts 2024, 1. april 2024, 1. maj 2024, 1. juni 2024, 1. juli 2024, 1. august 2024, 1. september 2024, 1. oktober 2024, 1. november 2024, 1. december 2024)

Early Bird: 65.000 DKK incl. moms (ved tilmelding og fuld betaling senest 1. januar 2024)

Crazy Early bird: 62.500 DKK incl. moms (ved tilmelding og fuld betaling senest 1. december 2023)

NB: Som momsregistreret opnår du fuldt fradrag for momsen

Kontakt os, hvis du tidligere har taget TBU (tantrabehandleruddannelsen) eller YM (yonimappinguddannelsen).

 

TILMELDING

Send email til tantra@tantrazone.dk, så kontakter vi dig for en individuel optagelsessamtale.

Eller ring til os:

26274467 Diana
26801046 Martin

25555136 CHAI hovednummer

INFOMØDE OM CHAI´S UDDANNELSER (gratis)